torsdag 24. juli 2014

Hva er permakultur?Den permakulturelle praksisen gjennomføres med tre etiske hovedprinsipper- omsorg for jorda, omsorg for menneskene og rettferdig handel. Noen mennesker gjenkjenner det kanskje som økologisk eller regenerativt jordbruk, andre som en hippiebevegelse. Men permakultur strekker seg mye lenger enn til tradisjonelt landbruk for å tilby naturlige og helbredende alternativer for miljøet og samfunnet.

Det som startet som naturalisten Bill Mollisons teoribaserte permakultur på 70- tallet, pryder seg nå som en internasjonal bevegelse og et anvendt designsystem.

Den permakulturelle praksisen gjennomføres rundt tre etiske hovedprinsipper; 

1. omsorg for jorda, 2. omsorg for folket og,3. rettferdig handel. 

Lush har anerkjent behovet for å investere i en verdensomspennende utbredelse av permakultur for å lege det som har blitt ødelagt av generasjoner med kunstgjødsel og plantevernmidler. Denne kjemikaliebaserte monokultur-tilnærmingen til jordbruk anses for å være årsaken til at mengden fuktig jord minskes, at gode habitater ødelegges, samt at det er helseskadelig og dyrt for bønder. Jorda sliter nå med å greie seg selv på grunn av den “moderne utviklingens” destruktive syklus.

Permakultur (også kjent som "Permanent Jordbruk") insisterer på å jobbe med naturen, i stedet for å jobbe mot den. Forskere har studert økologiske mønstre i naturen, for så å reprodusere disse mønstrene i et forsøk på gjøre ørkener om til produktive økosystemer, og dette med gode resultater. For å få til dette har en observert diverse arter og deres funksjoner i et økosystem, for så å finne ut av hvordan disse komplementer hverandre til å skape et lukket og artsrikt økosystem. Blant annet har man funnet ut at røttene til et Moringa-tre tilfører næringen som kornavlinger trenger. Et balansert økosystem sørger for et bærekraftig miljø som også fungerer for å dekke menneskelige behov.

Mesteparten av frukt og grønnsaker fra supermarkedene blir dyrket i den tredje verden, behandlet og forhandlet mye før det ender opp på våre tallerkener. Dette tvinger ofte familier som dyrker mat til å ofre sin egen matsikkerhet for liten lønn gjennom avlingene de selger. Med adopsjonen mot denne alternative tilnærmingen får også bønder med småbruk muligheten til å dyrke seg til familiens medisiner, mat og salgbare avlinger i bakhagen. Dessuten gir et variert plantesystem balanse i næringen til familiens kosthold og med det bedre velvære. Ved å bruke etikken og praksisen til permakultur i kjernen til The Sustainable Lush Fund (SLush) har vi oppnådd organiske alternativer for gårdssamfunn, utviklet permakulturelle nettsider og læringssteder, samt sette opp inntektsbringende prosjekter fra starten av. I troverdighet og samarbeid med en håndfull mennesker rundt omkring i verden som deler samme visjon, strekker vi oss mot å etablere bærekraftige og regenererende samfunn; med det enkle budskapet om å sende det videre.


Se her Cadi Roberts Co-ordinator av SLushfondet: "Regenerating Rusinga Island".Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar