fredag 3. juli 2015

Realiteten av å være LHBTQ i verden i dag

Realiteten i at vår Kjærlighetssåpe er ulovlig å selge i noen land fikk oss til å tenke: “Hva om vår kjærlighet var ulovlig?

  • I 75 land er det kriminelt å være homofil. I 10 av disse landene kan det koste deg livet. 
  • Det er ikke ett land i verden hvor lesbiske, homofile, bifile og/eller transpersoner er fullt likestilt med andre mennesker. 
  • 2,8 milliarder mennesker lever i land hvor det å være åpent homofil innebærer å ofre familie, frihet, sikkerhet og verdighet.Det virker som om alt går bedre enn noen gang for homofile rettigheter - er ikke det sant?
I noen deler av verden har likestilling tatt store steg framover de senere årene, som den gledelige nyheten vi fikk for noen dager siden om at Mosambik har gjort det lovlig å være homofil. I andre land tar vi steg tilbake. For eksempel, bare de to siste årene har India gjort det ulovlig å være homofil. Land som Uganda og Nigeria har økt fengselsstraffene for LHBTQ-mennesker og de som støtter dem. Utover kriminaliseringen, har både fremgang og tilbakeslag skjedd på spørsmål om familielikestilling, ytringsfrihet og vern mot diskriminering.

Familie
Bare 18 land i verden har full ekteskapslikestilling. Mer enn et dusin mer tilbyr noen viktige beskyttelser for LHBTQ-mennesker og deres familier, som f.eks. sivile fagforeninger, innenlandske partnerskap og tillate partnere av samme kjønn i fellesskap å adoptere barn eller å bli juridisk forelder til partnerens barn. Uten disse beskyttelsene vil ikke familier til lesbiske, homofile, bifile og/eller transpersoner være anerkjent og det kan ødelegge disse familiene. I EU kan barn bli fjernet fra foreldre som «kommer ut av skapet», og i mange andre land kan lesbiske og homofile bli holdt vekk fra sin partner om han/hun ligger på sykehus.

Uttrykk
Noen land tilfører nye propaganda-lover for å stoppe lesbiske, homofile, bifile og transpersoner - og de som støtter dem - fra å organisere og hjelpe hverandre. Disse lovene sensurerer pressen, stenger LHBTQ-organisasjoner og stopper offentlige debatter. Nylig innførte Russland en beryktet anti-homofil propaganda-lov som bøtelegger og arresterer mennesker som offentlig snakker ut om LHBTQ-temaer. Andre land har lignende lovforslag under vurdering. I land hvor det å uttrykke hvem du er og hvem du elsker er ulovlig, vil #GayIsOk-såpen være ulovlig også!  

Diskriminering
59 land beskytter lesbiske, homofile og bifile mennesker fra å miste arbeidet på grunnlag av hvem de elsker. Likevel, bare seks land tilbyr konstitusjonell beskyttelse fra diskriminering basert på noens seksuelle legning. Denne formen for diskriminering tvinger LHBTQ-mennesker å leve i skyggen og ofte leve i ekstrem fattigdom.
Transpersoner møter uforholdsmessig diskriminering og vold. En transperson myrdes hver 16. time verden over! I mange land blir du tvunget til å sterilisere deg om du lovlig ønsker å skifte kjønn, mens andre land, som f.eks. India, har startet å anerkjenne mennesker med forskjellige kjønnsidentiteter og tilbyr dem fullt statsborgerskap.


Lush kan ikke selge Kjærlighetssåpen i alle sine butikker verden over!  
Det er noen land hvor vi ikke kan selge såpen med #GayIsOk på eller kjøre en kampanje for å sette fokus på LHBTQs rettigheter. I noen land er såpen ulovlig fordi den setter homofili i et positivt lys. Om vi f.eks. solgte såpen i Russland, kunne vi ikke garantere at ingen under 18 år ville se den og av den grunn ville den være ulovlig ifølge Russlands strenge anti-propaganda lover.

Omtrent 80 Lush-butikker er ute av stand til å delta på grunn av deres anti-homofile lovgivning. Det faktum at en enkelt såpe kan være ulovlig i noen land fordi den sier at #GayIsOk er et fungerende eksempel på diskrimineringen og mangelen på menneskerettigheter LHBTQ-mennesker møter i dag. 

Bli med å fortell at #GayIsOk du også! Del på sosiale medier, ta opp temaet med dine venner og familie, kjøp såpen til inntekt for grasrot-bevegelser som arbeider for homofiles rettigheter og gå til All Out sin hjemmeside for å lære mer: https://allout.org/en/?lang=en

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar